Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inför utgrävningen i Edsleskog 2020

Två arkeologer gräver under en arkeologisk utgrävning

Mellan den 22 juni och 3 juli 2020 fortsatte Lödöse museum de arkeologiska undersökningarna av tegelkyrkan i Edsleskog. Grävledaren Anton Lazarides berättar om sina tankar inför grävningen 2020. Här får du även veta mer om prästen Nils som blev ett helgon, och varför kyrkan är av historiskt och arkeologiskt intresse.

En mäktig byggnad i Dalslands skogar

Edsleskogs gamla kyrka var en mycket speciell byggnad. Kyrkan, som har medeltida ursprung, var tillägnad Sankt Nicolaus och byggd i tegel. I ett brev från påven i Rom, Honorius III, till biskop Bengt i Skara daterat 4 november 1220 konstateras att en kyrka var under uppbyggnad inom Skara stift till ära för en präst i Edsleskog vid namn Nils, eller på latin: Nicolaus, som i sin tjänst blivit mördad. Edsleskogs gamla kyrka är i dagsläget den enda kända kyrkan inom stiftet som burit Nicolaus namn. Det är alltså högst sannolikt att det är just denna kyrka som omnämns i påvens i brev.

- Att en kyrka byggdes i början av 1200-talet är i sig inget ovanligt. Det som utmärker Edsleskog är att kyrkan var byggd i tegel. Om dateringen till omkring år 1220 stämmer är det alltså omkring 20–30 år innan man tidigare antagit att tegeltekniken började användas vid kyrkobyggen i vår del av landet, berättar Anton Lazarides, arkeolog vid Lödöse museum. Vi vet också att kyrkan var mycket stor och hade en speciell utformning, den var cirka 48 meter lång och 29 meter bred, treskeppig med korsarmar. Det liknar närmast en medeltida katedral!

Kyrkan brändes ner år 1568, i samband med det nordiska sjuårskriget. Därefter fick kyrkan aldrig tillbaka sin forna glans eftersom enbart en mindre del återuppbyggdes. Kyrkan stod i denna utformning ända fram till år 1902, då den brann ytterligare en gång. Därefter bestämdes att en ny kyrka skulle byggas några hundra meter söder om den gamla.

Enligt en beskrivning från år 1583, 15 år efter att den ursprungliga kyrkan brunnit ner, omtalas att kyrkan haft ett stort torn och två klockor. Enligt en källa från 1672 (drygt 100 år efter) ska även fönster funnits i mittskeppet. Utifrån dessa uppgifter framstår kyrkan som en monumental konstruktion med anor från tidigt 1200-tal, byggd i tegel.

Det började med en mordgåta…

Historien om den medeltida kyrkan i Edsleskog börjar med en legend, nämligen den om kyrkoherden Nils (Nicolaus). Någon gång, troligtvis i slutet av 1100-talet eller åtminstone innan år 1220 ska en kyrkoherde vid namn Nils ha verkat i Edsleskog. Enligt ett påvligt brev daterat till den 4 november 1220 från påve Honorius III till biskop Bengt i Skara ska Nils blivit dräpt av ”gudalösa människor” när han färdades till en sjuklig sockenbo med nattvardsbröd.

I en text från 1600-talet är berättelsen något annorlunda, i denna blev Nils mördad av ungdomar från Högheden som kommit för sent till gudstjänsten och då de inte fått lov att höra denna på nytt ”bar de skändligen hand på honom i kyrkdörren”. En vattenkälla ska ha runnit upp i närheten av kyrkan strax efter detta, vilken kom att kallas Sankt Niklas’ källa – ett mirakel. Till källan ska pilgrimer ha vallfärdats och sjuka kommit för att skänka gåvor i förhoppning om att bli botade.

Varför byggdes ett sådant monument i Edsleskog?

Arkeologerna vill ta reda på om det verkligen är samma kyrka som omnämns i det påvliga brevet från år 1220, eller om det finns en tidigare, äldre kyrka på platsen. En viktig fråga är också varför en så stor och mäktig kyrka byggdes i just Edsleskog.

- Edsleskog har varit en viktig plats för pilgrimer under medeltiden som kommit till kyrkan och för att få se den källa som ska ha sprungit upp efter kyrkoherden Nils blivit mördad. Men kanske har platsen haft en ännu större innebörd än så. Jag tror att Edsleskog och Dalsland har spelat en betydligt mycket större roll i vår historia än vad som tidigare har uppmärksammats, menar Anton Lazarides.

Edsleskog ligger i västra delen av Åmåls kommun i Dalsland. Utgrävningen genomförs med medel från Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond.

Idag används platsen som en kyrkogård. Inga murar är synliga ovan mark, men tydliga indikationer syns på var kyrkans murar ligger, indikerat av förhöjningar i marken.

Vetenskapsradion Historia i radio P1

Här kan du höra inslaget om katedralen i Edsleskog som sändes 3 september 2019. 

Klicka här för att komma till Vetenskapsradion historias hemsida för att läsa mer om inslaget.

Vill du veta mer?

Anton Lazarides, arkeolog
Lödöse museum/Västarvet
Tfn: 010 - 441 42 00
E-post: anton.lazarides@vgregion.se

Christian Mühlenbock
Lödöse museum, museichef                                                                                    
Tfn: 070 02 07 831
E-post: christian.muhlenbock@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-03-07 13:32