Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Textil från Lödöse

Ett randigt tygstycke i olika bruna nyanser

Lödöse museum huserar norra Europas största samling av medeltida textilier. Vi vet att textilier var en mycket viktig handelsvara under medeltiden, och med tanke på att Lödöse var en av landets mest betydande exporthamnar så är det extra intressant att få veta mer om vår unika samling. Sammantaget finns idag 1700 textilfragment i Lödöse museums samlingar, som dateras till 1100–1350-talet. I samarbete med Riksantikvarieämbetet och The Royal Institute of Cultural Heritage i Bryssel har en bråkdel av textilierna analyserats för att få reda på mer om vilka ämnen som använts för att färga textilierna.

Idag har vi en ganska god idé om vilka tekniker som användes när man producerade medeltida textilier. Däremot vet vi ytterst lite om var textilierna kom ifrån och hur de såg ut under medeltiden. Vi vet att många textilier var färgade, och idag är det möjligt att med blotta ögat urskilja mindre färgskiftningar på flera av de bevarade fragmenten. Förutom färger som brunt och beige så framträder rött ibland tydligt, och i enstaka fall även grönt. Dock förändras färgerna under påverkan av jordmånen de legat i, och även av tiden de legat under jord. Även om man kan se färgskiftningar i materialet idag, så har vi svårt att avgöra textilens ursprungliga färg, eller vad den var färgat med. Mycket tyder på att betydligt fler färger användes än vad vi idag känner till, och på samtida illustrationer framträder ofta färggranna och rikt dekorerade textilier. Kvalitet och färgning var exempelvis en viktig statusmarkör.

Genom färganalyser på utvalda textilfragment i Lödöse museums samlingar hoppades vi kunna få reda på mer om vilka färger textilierna har haft och vad man använt för att färga dem. Urvalet har varit begränsat till 51 provtrådar från 29 olika fragment av olika typ, tjocklek, struktur och färg, för att undersöka om det finns en skillnad i färg på olika typer av textilier. Analyserna har gjorts av Ina Vanden Berghe och Alexia Coudray på Royal Institute for Cultural heritage (KIK-IRPA) i Bryssel, Belgien.

Av de färgämnesanalyser som har gjorts på medeltida textilmaterial, så är det väldigt få som gjorts på jordfynd. De flesta av de textilier som har färganalyserats har därmed varit tyger som aldrig legat under jord, vilket nästa uteslutande är kyrkliga textilier. Det skulle därmed vara av intresse för både allmänhet och forskare att få veta mer om textilier som använts i hemmen och andra profana miljöer.

Genom att göra färgämnesanalyser på de utvalda fragmenten hoppades vi på att få mer kunskap om ett urval av det unika textilmaterial som finns på Lödöse museum. Avsikten var framförallt att ta reda på vilka färgämnen som använts och på vilken typ av textilier de olika färgämnena använts. I förlängningen kan det ge oss en fördjupad kunskap om hantverket och om det textila modet i Lödöse under medeltiden.

Vilken färg har textilen haft?

De spår av färgväxter som har kunnat konstateras i analyserna ger färgerna rött, gult och blått. Dock går det inte att säga hur nyanserna sett ut från början, om det har varit mörkrött eller ljusrött till exempel. Det blå färgämnet indigotin hittades tillsammans med luteolin, alltså en gul färgkälla. Det innebär att det fragmentet har varit grönt. Det är fortfarande grönt för ögat idag. I de fall där tanniner kan ha använts som färgämne har färgen varit mörkbrun eller svart.

Vad har man färgat med?

Man har använt sig av växter för att färga, förutom i ett av proverna då man har använt sköldlusen kermes.
Troligtvis har man även i vissa fall använt sig av garvämnet tanniner för att få fram mörka färger.

Läs mer om projektet i vår rapport

Här kan du se de analyserade textilierna på Digitalt museum

 

Senast uppdaterad: 2023-12-19 16:02