Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lödösehus - den försvunna borgen

Den medeltida borgen har en dramatisk historia – även om mycket av dess historia fortfarande är okänd. Här hölls kungliga bröllop, gjordes tillbyggnader och upprättades försvarsanläggningar. Men många frågetecken kvarstår.

År 1275 var borgen i Lödöse så pass klar att man kunde arrangera bröllop. Det var kung Valdemar Birgersson som gifte bort sin dotter med greve Gerhard av Holstein. Samtidigt ger han Hamburgs borgare förmåner i Sverige. Byggherren som startade borgbygget var kungens far Birger Jarl.

Valdemar fick inte ha kvar borgen länge, hans bror kung Magnus lät pantsätta den, 1278, för att kunna betala det lån som han hade fått av danske kungen. Efter några år är den troligen tillbaka i svensk ägo.

Ny festhall i början av 1300-talet

Möjligen blev borgen skadad under brödrastriderna i början av 1300-talet. Hertigarna Erik och Valdemar härjade Lödöse 1304. Det kanske är därför man byggde en festhall för den stora bröllopsfesten 1313. Fram till 1360-talet är Lödösehus ofta besökt av det då kringresande hovet.

En borganläggning är för krig som en åskledare för blixten, att ha makten över borgen var att kontrollera omkringliggande områden. Danskarna under Kristian I intog Lödösehus och borgen 1353, svenskarna lyckades återta borgen och staden men efter bara två år stod den danska hären här igen.

Storslagen – och okänd

I dag ser man ingenting av den en gång, troligtvis storslagna, borgen som låg här i Lödöse. Vi känner till var den låg – det gör alla Lödösebor om än undermedvetet. Kullen kallas Skansen och i dag finns det en fin villa byggd i slutet av 1800-talet där. De gjorde ingen arkeologisk undersökning inför bygget av huset, så vi vet inte hur borgen egentligen såg ut.

På 1910-talet gjordes arkeologiska undersökningar i delar av förborgsområdet och vallgravarna. Utgrävningsledaren Carl af Ugglas ville datera anläggningarna han fann till 1300- och 1400-talet. Man grävde inte heller bort de lämningar som hittades för att se om kulturlagren gick djupare ner.
Lämningarna bestod bland annat av hus, troligen ekonomibyggnader och flera stycken härdar.

Många frågetecken

Några undersökningar på själva borgkullen har inte gjorts med undantag av en som gjordes 2008. Då fann man tornet. Så fortfarande i dag finns det många frågetecken. Vi vet att den var byggd i sten och tegel och omfattade hela Skanskullen men vad gäller de arkeologiska bevisen är undersökningen 1916-1920 fortfarande de enda fakta vi har.

Vallgravarna har också undersökts i flera omgångar, det finns två på norra sidan och tre på södra sidan borgkullen. De var vattenfyllda och hade vallgravsnålar – spetsade pålar för att förhindra överfart. I öster och norr har det funnits vallgravsbryggor in till staden.

Hur länge borgen användes är också ett frågetecken, resterna efter den kan ha använts så sent som på 1700-talet för skydd under Gyldenlövefejden. År 1868 när antikvitetsintendenten Djurclou inventerade Lödöse fanns bara vallar kvar på kullen.

Senast uppdaterad: 2017-03-03 14:30