Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hur känns det?

Ett barn känner på tassavtryck i en tegelsten

Museilektion där vi använder känseln för att uppleva medeltidens olika material. Vi öppnar det sensoriska rummets skåpsluckor och känner på föremålen som finns där. Förklarande bildstödsbilder finns för varje föremål. Vill ni så ordnar vi ett bildstödsschema över besöket.

Information

Tid: 20-30 minuter
Kostnad: Gratis
När: måndagar kl. 9, 10 eller 11.
Hur många: max 10 elever. 

Sök stöd till resan
Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter.

Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

-------------------------------------------------------------------------------

Koppling Läroplan särskola och Lspec11;

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet...

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola ..kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

 

 

 

Kontakt

Pedagog
Marie Schmidt
E-post: marie.schmidt@vgregion.se
Tel: 0700-206336

Senast uppdaterad: 2023-12-15 10:24