Utställningar

Föremål i utställning på Lödöse museum.

Vår ambition är att genom utställningar, arrangemang och aktiviteter väcka intresse och öka kunskapen om arkeologi och medeltid i första hand. Utställningar om yngre kulturhistoria och samtid är viktiga inslag i verksamheten. Här finns något för besökare i alla åldrar.

Senast uppdaterad: 2019-04-04 12:51