Stödföreningen för Lödöse museum

Lödöse museum har en aktiv stödförening. Här kan du läsa mer om den - och om hur du blir medlem!

Stödföreningen för Lödöse museum stöder museets publika verksamhet och bildades för drygt 50 år sedan. Avsikten var att främja museets verksamhet.

Några exempel som Stödföreningen bidragit med till museet är Örtagården, Museiverkstan, ett medeltida lek- och aktivitetsrum för museets besökare, besöksstolar, bi-tavlan vid bikupan och kafémuggar.

Föreningen har omkring 350 medlemmar och årsavgiften är 150 kronor. Som medlem har du 20 % rabatt i butik och kafé. Medlem blir du genom att betala in 150 kr. via Swisch eller Plusgiro.

Plusgiro 283242-6
Swisch 1233511219 (skriv namn och adress)

Kontakt: Ingvar Ekbrand:
e-post: E-postadress
tel: 0707-131493

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-05 15:01