Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Östanå kapell

Ritning av en kyrkomur sedd ovanifrån

En arkeologisk undersökning av Östanå kapell utanför Mellerud i Dalsland genomfördes sommaren 2022. Kyrkan övergavs år 1557 men det var inte känt när den först byggdes. Detta är en av projektets frågeställningar.

Holms socken i Dalsland är ett av landskapets mest fornlämningstäta områden. Åt öster begränsas området av Vänern och i dess centrala del bryts socknen av Holmsån som utgör en viktig vattenled genom landskapet. Öster om Holmsån finner vi tre stora gravfält bestående av gravhögar och stensättningar från järnåldern. I socknen finns också en undersökt järnålderboplats där man helt nyligen hittade delar av ett långhus. Med andra ord är det tydligt att människor bott i och brukat området under lång tid.

Under tidig medeltid hade Holms socken åtminstone två kyrkor: Holms kyrka och Östanå kapell. Den mest kända är Holms kyrka som enligt traditionen byggdes under tidigt 1200-tal. På kyrkogården har man hittat tidigkristna näverbegravningar som kan tyda på att det har funnits en ännu äldre kyrka och begravningsplats här. Den andra kyrkan, Östanå kapell, är betydligt mer okänd men var troligen en sockenkyrka när den övergavs i mitten av 1500-talet.

Undersökningen är en fortsättning på Edsleskogsprojektet som påbörjades 2019, som i sin tur är ett led i Lödöse museums långa tradition med fokus på Dalslands medeltid. Utgrävningen genomfördes i samarbete med Göteborgs universitet och Bohusläns museum. 

Anna Beckman

Antikvarie
Senast uppdaterad: 2023-02-03 11:55