Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att använda örter

The Garden, illustration från 'Le Livre des Prouffitz Champestres' av Pietro de Crescenzi. 1400-tal. Bibliothèque de l’Arsenal, Ms-5064.

Örtanvändningen har mycket gamla anor. Redan för 5000 år sedan nämns örters olika användningsområden i Kina. Senare kommer uppgifter från Mesopotamien, Egypten och Israel.

Under århundradena runt Kristi födelse hade kunskapen spridit sig till Grekland och Italien. Efter Romarrikets fall övertog araberna kunskapen och spred den vidare i samband med korståg, pilgrimståg och handelsresor.

Arkeobotanik

Att man tidigt odlat olika örter i Norden vet man genom arkeobotanik där man studerat fynd av växter och frön i till exempel gamla gravar och i maginnehåll från människor. Redan under vikingatiden odlades till exempel kvanne och nässlor. Under medeltiden i Sverige användes vildväxande örter som var kända av kloka gummor eller gubbar sedan århundraden.

Klostren kom med nyheter

Munkar och nunnor tog med nya örter till Sverige från Europa och Mellanöstern och det var först i och med klostren som riktiga trädgårdar började anläggas för odling av läkeväxter. Det första klostret i Europa grundades i Italien på 500-talet e Kr. Grundaren, Benedict av Nursia, lade stor vikt vid kroppsarbete och försökte få klostret att bli självförsörjande. Trädgårdsarbete blev därför viktigt och ansågs vara bra för både kropp och själ.

Munkarna översatte den grekisk-romerska och arabiska läkekonsten till latin. Läkeväxternas egenskaper och användningsområden skrevs ner i handskrifter som förvarades i klosterbibliotek. Några av de växter som nämns är bekanta växter som citronmeliss, lavendel, malört och nässla.

Kunskapsspridare

I Sverige fanns det som mest 70 kloster under medeltiden. Det första benediktinklostret i Sverige anlades på 1100-talet i Vreta och här i Lödöse grundades ett manligt dominikankloster år 1243. Förmodligen hade även detta kloster odlingar av olika slag, däribland en örtagård. Munkarna och nunnorna lärde nordborna att odla och ta tillvara växterna samt ta reda på deras botande och läkande egenskaper.

Senast uppdaterad: 2017-07-06 10:48