Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vilka bor i staden?

Denna sida är inte aktuell för tillfället. Vid frågor ring 010-4414383

Vilka bor i staden? Genom pass och karaktärskort möter vi barnen till olika invånare i Lödöse och sätter det i relation till elevernas egna liv. Passar låg- och mellanstadiet. Max 25? elever på en personal. En lärare per 10 elever. 25 elever = tre vuxna.

 

Visningen knyter an till Lgr11 genom följande punkter;

Historia, centralt innehåll åk 4-6, Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia används och historiska begrepp

  • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Religion, centralt innehåll åk 4-6

Religion och samhälle

  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Etik

  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Samhällskunskap, centralt innehåll åk 4-6

Individer och gemenskaper

  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29 13:20