Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dubbellektion: Visning + Tema: Arkeologi och historia

Tre arkeologer gräver ut en stenmur

En kombination av visning i utställningen Medeltida Liv och en temalektion i halvklass om arkeologi i utställningen Labbet. Detta paket kan endast bokas om man kommer med max 30 elever vid besöket.

Visning i utställningen Medeltida liv

Besöket börjar med en gemensam visning i helklass. Här finns utrymme för dialog och styrning efter elevernas intresse. Vi tar oss igenom hela utställningen och tillsammans får vi en översikt över medeltiden, staden och människorna som bodde i den.

Med spännande miljöer, föremål och ämneskunniga museipedagoger belyser vi frågor som mänskliga rättigheter, kamratskap, livsvillkor och medeltidens samhälle, självklart med avstamp i elevernas egen tid och tillvaro. Vi tar även upp arkeologi och hur sakerna har hamnat på museet.

Tveka inte att höra av er om ni har önskemål om särskilda teman på er visning.

Syfte: att som komplement till skolundervisningen levandegöra ämnet historia.

Tema: arkeologi

Vad är forntiden och vad finns kvar från den? Vad hittar arkeologerna och vad hittar de inte? Vi pratar om vilka andra forskare som är med och analyserar fynden man hittar, och vad man kan få reda på med hjälp av dem.

Genom fynden lär vi oss också mer om människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid.

Syfte: Att skapa kännedom om levnadsvillkor i forntiden och hur arkeologer och andra forskare använder arkeologi som källa för att bygga upp kunskap om historien.

Hålltider och upplägg för dagen

Tiderna kan justeras efter önskemål. Meddela om ni vill lägga till tid för att handla i butiken. Detta görs i så fall under lunchrasten och i små grupper tillsammans med vuxen.

Kl. 9.30 - 10.30 Visning i utställningen Medeltida liv i helklass

Kl. 10.30 - 10.45 Paus

Kl. 10.45 - 11.45 Grupp 1 Tema: arkeologi i Labbet
                            Grupp 2 Väsenvandring utomhus + film i hörsalen

Kl. 11.45 - 12.15 Lunch

Kl. 12.15-13.15 Grupp 1 Väsenvandring utomhus + film i hörsalen
                          Grupp 2 Tema: arkeologi i Labbet

 

Särskilda behov

Meddela om ni har elever i er klass med behov av bildstöd, möjlighet att gå undan när det blir för mycket, verbalisering, syntolkning eller annat. Då kan våra pedagoger förbereda och möta alla era elever på bästa sätt.

Ni kan läsa mer om Lödöse museums tillgänglighetsarbete genom att klicka här.

Bokning och kontakt

Bokningsansvarig
Jessica Randén
E-post: jessica.randen@vgregion.se
Telefon: 010-441 43 83, mån-fre kl 9.00-14.30

Pedagog
Marie Schmidt
E-post: marie.schmidt@vgregion.se
Telefon: 0700-206336

Sök stöd till resan

Det är möjligt att söka ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgifter/guideavgifter.

Läs mer om stödet: https://www.kulturkatalogenvast.se/barn-och-unga/det-regionala-arrangorsstodet

Senast uppdaterad: 2023-03-30 09:12