Mellan älv och hav

Välkommen att uppleva spännande historia längs med Göta älv! Utställningen Mellan älv och hav berättar en 700 år lång historia om sjöfart och båtbyggeri.

I Lödöseområdet har vi funnit spår efter människor som levde här för åtminstone 10 000 år sedan. Göta älv, som rinner strax här utanför museet, har varit områdets livsnerv, en naturlig farled och kommunikationsled som har förbundit Göta älvdalens befolkning med samhällen i när och fjärran.

700 år av båtbyggeri

Idag passerar fortfarande ett eller annat fartyg förbi på älven, men bara för ett par generationer sedan var Göta Älv kantad av industrier och skeppsvarv vars uppgift var att förse Sverige och världen med båtar och skepp.

Båtbyggeri har funnits i Lödöse i över 700 år och upphörde först så sent som i mitten av 1980-talet. Industrilämningarna, och resterna efter varven finns ännu men snart kanske också de är borta.

En länk till världen

I utställningen Mellan älv och hav vill vi berätta om båtarna och varven. Vi vill också berätta om dem som en gång livnärde sig på sjöfart, men också om hur platsen alltid är sammanlänkad med världen och med de historiska skeenden som vi inte alltid kan råda över, men som skoningslöst formar våra liv, nu och i framtiden.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:27