Det medeltida Lödöse

I över hundra år har staden Gamla Lödöse undersökts av arkeologer. De har funnit runt en halv miljon fynd. Utgrävningsfynd som berättar för oss om vardag och drömmar i den medeltida staden Lödöse.

Rekonstruktion av det medeltida Lödöse

Över 100-års utgrävningar har resulterat i ca en halv miljon fynd från Gamla Lödöse. Föremålsrikedomen gör att vi kan variera vilka fynd som visas i utställningen. Montrarna är flyttbara så utställning har lätt att ändra karaktär.

Fyra fasta inventarier finns i hallen, en halvmodell av en kogg, en trämodell av en skiftesbyggnad, en stadsmodell från 1300-talet samt en kulturlagerpelare som visar tillväxten av avfallet i det medeltida Lödöse.  

Syftet med utställningen är att genom arkeologiska fynd visa verkligheten i den sedan länge försvunna staden. Att med fyndens hjälp försöka inspirera till att tänka kring och försöka förstå hur det medeltida livet i en stad kunde gestalta sig.

Utställningstexter finns på svenska, engelska, tyska och franska.