Metall

Järnsmide och metall har överlevt även i ytliga skikt i Lödöse, där organiskt material har förmultnat. Dock är de oftast hårt drabbade av rost och korrosion. Järnsmidet har dock varit mycket omfattande, med alltifrån hästskor och yxor till nycklar och lås.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:27