Metall

Järnsmide och metall har överlevt även i ytliga skikt i Lödöse, där organiskt material har förmultnat. Dock är de oftast hårt drabbade av rost och korrosion. Järnsmidet har dock varit mycket omfattande, med alltifrån hästskor och yxor till nycklar och lås.