Kroppsmodifiering under vikingatid

Kranium

Lördag 6 april kl. 13

Vikingatiden - en tid med många ansikten

Vår sociala identitet skapas redan i barndomen och samspelet oss emellan äger ofta rum med hjälp av olika symboler. För att signalera vår tillhörighet använder vi till exempel kläder och kropputsmyckningar i olika form. En del är tillfälliga andra är permanenta. 

Kroppsutsmyckningar från förhistorisk och historisk tid är mycket få men en av dem finns bevarad i gravmaterial världen över, nämligen formförändringar på tänder. Tändernas emalj är kroppens hårdaste ämne och kan bevaras även om skelettet är upplöst och försvunnet. Att studera tandmodifieringar är således ett sätt att nå kunskap om mänskligt beteende, hur det kan kopplas till olika kulturer och vilka orsaker som ligger bakom.

I Norden under vikingatid hade männen lagt sig till med seden att fila horisontella fåror på sina tänder. Hur det såg ut och varför de gjorde det berättar Caroline Arcini om under dagens föreläsning.

Gratis.
I samarbete med Stödföreningen för Lödöse museum och Medborgarskolan.

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603

Senast uppdaterad: 2019-01-15 14:11