Slaveriets historia

Bild på Dick Harrison

Slaveri är känt sedan urminnes tid och har förekommit i nästan alla civilisationer. Än idag lever tiotals miljoner människor, framför allt barn, i ofrihet. Men varför? Hur uppstod slaveriet, och varför har det kunnat vidareutvecklas? I Dick Harrisons föredrag möter vi exempel på slavsamhällen från historiens gryning till nutiden, också med exempel från Sverige.

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit ett femtiotal böcker. Harrison skriver även artiklar i tidningen Populär Historia och har varit knuten till Nationalencyklopedin som expert och granskare av historiskt material från Nyare tiden. Dick Harrison var också huvudredaktör för Sveriges historia, åtta böcker om Sveriges historia och har medverkat i en TV-serie med samma namn.

Slaveri idag

Nästan alla civilisationer före 1800-talet har uppfattat slaveri som en naturlig del av samhället. Efter slaveriets formella upphörande fortsätter framför allt slavliknande förhållanden som barnarbete, skuldslaveri, kontraktsslaveri och trafficking att vara stora samhällsproblem. Den starkast växande delen av slavhandeln är sexhandel med kvinnor och barn. Enligt FN:s beräkningar lever idag omkring 12,3 miljoner människor i slaveri. Slaveri är och förblir ett av jordklotets största och mest osynliggjorda problem.

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603