Som du men ändå inte - en dag om NPF

Ett barn håller i en trähäst
Fotograf: Ian Schemper

Lördag 6 oktober kl. 13-16

Som du men ändå inte

Välkommen till en dag ägnat åt autismspektrat.  De flesta av oss känner eller har  personer i sin närhet som lever med någon slags NPF-diagnos och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Kom och lyssna på tre föreläsare med personliga erfarenheter av diagnoser inom NPF, både yrkesmässigt och privat.

Kl. 11.30 Anita Larsson från föreningen Attention berättar om diagnoskriterier. 

Kl. 13 Vad innebär det att leva med autism? 
Petra Dewrang är pedagog, psykolog och mamma till två vuxna barn med autism och aspergers. Hör hennes berättelse om hur det är att leva med autism i sin närhet.

Kl. 14 Jämlik Kultur: Om hur vi autismsäkrade Lödöse museum och bibliotek. 
Pedagog Marie Schmidt berättar om arbetet med det sensoriska rummet på museet  som erbjuder fler möjligheten att få ta del av kulturarvet, men också att få en paus från det kaos som kan uppstå inom en i den vanliga museimiljön.

Enligt Socialstyrelsen har ca 5 % av alla skolbarn adhd. Ca 1 % har någon annan form av npf-diagnos. Här kan också finnas ett stort mörkertal. Detta innebär att många som besöker kulturinstitutioner upplever miljön och kraven som ställs under ett vanligt musei- eller biblioteksbesök som övermäktiga. För alla dessa människor, samt för alla med intellektuella funktionsnedsättningar, finns vårt sensoriska rum på Lödöse museum.

Gratis, ingen föranmälan krävs.

Läs mer om Lödöse museums sensoriska rum genom att klicka här.

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603