Myntdagen

matris och myntningsunderlag i släpljus

Söndag 7 oktober kl 11-15

Vi välkomnar Göteborgs numismatiska förening ännu en gång till Lödöse museum!

Numis-vadå?

Myntdagen är en dag som helt vigs åt det spännande ämnet numismatik. 
Numismatik kommer från grekiskans nomaisma, som betyder mynt, och är läran om mynt, sedlar, polletter och medaljer. Genom åren har Rut och Bengt Holméns stiftelse för numismatik, tillsammans med Göteborgs numismatiska förening arrangerat ett stort antal spännande föreläsningar och gäster inom detta ämne på Lödöse museum och i år är inget undantag då följande experter gästar dagen;

Bernt Thelin är en av landets främsta experter på svenska polletter, ordförande i Skånes Numismatiska Förening, sekreterare i Svenska Pollettföreningen och författare till boken Skånepolletter. Han är redaktör för Pollettbössan som är en nättidskrift om polletter och har i den funktionen skrivit otaliga artiklar.

Kanske är det några som inte är helt bekanta med vad en pollett är? En pollett är en slags värdehandling som används som betalmedel. Skillnaden mellan pollett och mynt är att polletten bara kan användas till ett bestämt syfte, till exempel i varuautomater.

Tuukka Talvio  disputerade 2002 med en avhandling om mynt och myntskatter i Finland under perioden 800–1200. Talvio har arbetat som intendent på  Nationalmuseets myntkabinett i Helsingfors och han har skrivit hundratals artiklar och böcker som spänner över snart sagt alla områden inom numismatik. Hans bibliografi rymmer verk om anglosaxiska mynt, medeltida myntfynd i Finland, finska medaljer, den Antellska myntsamlingen i Helsingfors och finska sedlar.

Program

11:30 – 12:15 Bernt Thelin, ”Polletter och hur de användes”.  
12:45 – 13:30 Tuukka Talvio, ”Imitationer av bysantinska mynt i finska fynd”.

Göteborgs numismatiska förening ställer ut orientaliska mynt.

Klicka här för att komma till Göteborgs numismatiska förenings hemsida.

 

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603