Island - 100 år av självstyre

Islands flagga

Lördag 27 oktober kl 13-16

Island har haft självstyre i 100 år och Stödföreningen för Lödöse museum bjuder in till en eftermiddag om grannön västerut.  

Program

Kl 13 Kåseri med Kristinn Jóhannesson, tidigare isländsk lektor vid Göteborgs Universitet
"Är det OK att låta Egil Skallagrimsson säga OK  i den svenska nyöversättningen av den isländska släktsagan ? "

Kl 14 Island i text och musik  - med Isländska kören i Göteborg

Kl 15 Island - ett bildspel

Dagen är ett samarrangemang med Föreningen Norden i Lilla Edet och Medborgarskolan.

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603