Föredrag: Arkeologidagen

föremål i en hand
Fotograf: Ian Schemper

Söndag 26 augusti kl 11.30

Det ska grävas i Lödöse!

Föredraget denna Arkeologidag kan ses som en introduktion och bakgrund till kommande utgrävning som kommer att ske under Kulturarvsdagarna 8-9 september. Under föredraget ges en närmare presentation av platsen och dess omgivning, och du får en större inblick och förståelse av Lödöses arkeologi i allmänhet, och den kommande utgrävningsplatsen i synnerhet.

Ett golv - grunden för kommande utgrävning

För över trettio år sedan stötte en av arkeologerna på Lödöse museum på ett fint tegelgolv vid en utgrävning i närheten av det gamla hamnområdet i Lödöse. Ett sådant golv är ovanligt i medeltida borgerliga miljöer, och eftersom det inte fanns möjlighet att undersöka det närmare just då så har golvet hängt kvar i tankarna i alla dessa år. Vad kan det ha varit? En del av en kyrklig institution? Ett värdshus? Eller ett helgeandshus, alltså en slags vårdinrättning?
Det vill vi ta reda på under Kulturarvsdagarna!

En nationell temadag

Arkeologidagen är en nationell temadag som samordnas av Riksantikvarieämbetet. Dagen har arrangerats i trettio år, och alla som kan anordna ett program med anknytning till arkeologi och/eller förhistoria är välkomna att delta.

Klicka här för att komma till Riksantikvariets hemsida med mer information om Arkeologidagen.

Kontakt och information

Programansvarig: Liselotte Öhrling
E-post: liselotte.ohrling@vgregion.se
Tfn: 0761-389603