Västsvenska vattenvägar

Torsdag 23 november kl 18-20

Västsvenska vattenvägar under 1000 år

Ätran, Göta älv, Mölndalsån och andra västsvenska vattendrag har använts som transportleder sedan urminnes tider. Från vikingatida dragrännor vid Helvetsfallet i Trollhättan, via kanal- och slussbyggen, till 1900-talets pråmtrafik. Carl T. Ek berättar om de västsvenska vattenvägarna under 1000 år, vilka band samman människor och bygder.

En föreläsare med bredd

Carl T.  Ek är föreläsare, skribent och lärare. Sedan september 2008 är han bosatt i Göteborg, men har tidigare bott i bland annat Melbourne, York och München. Han arbetar kring områden som religionens roll i samhälle och politik, folkreligiositet, kyrkohistoria och frågeställningar kring ”öst möter väst”. Andra stora intressen är den gustavianska tiden i svensk historia, Skånes historia, Göteborgs historia och kulturella utveckling och medeltidshistoria. Han har även ett specialintresse kring Pehr Dubb.

 I grunden har Carl en teol.kand. (kyrkohistoria med klassiska språk) och en fil.mag. i religionshistoria och medeltidshistoria, samt pedagogisk vidareutbildning och några kurser i konsthistoria och idé- och lärdomshistoria.

Betala i förväg och få rabatt

Alla som betalar i förväg via swish 10% rabatt. Entréavgiften kan du betala direkt på plats kontant eller per swish. Om du anmäla dig till föreläsning genom att betala entrén via swish senast ett dygn innan föreläsningen, så får du 10% rabatt. Betala 90:- kr på vårt swish-konto 123 644 90 45 och ange som meddelande ”arr 50955 samt ditt fullständiga namn.

Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Kontakt och information

Ansvarig Studieförbundet Vuxenskolan: Beate Flach
E-post:E-postadress
Tfn Studieförbundet Vuxenskolan: 010 - 33 00 939

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansvarig Lödöse museum: Liselotte Öhrling
E-post: E-postadress
Tfn: 0761-389603

Senast uppdaterad: 2017-09-15 13:52