Lödöse museum - en mycket bra upplevelse

Återigen har Lödöse museum fått omdömet "Mycket bra upplevelse" av organisationen Swedish Welcome. Certifieringen handlar om allt från hållbarhet till städning och gästvänlighet, och ger dig som besökare ett mått på kvaliteten hos besöksmålet.

Vi ingår i Swedish Welcome, för bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling.

Swedish Welcome har hämtat sin arbetsmetod från bland annat Skottland och Nya Zeeland, där certifieringen sedan många år är ett uppskattat och väletablerat mått på kvalitet och hållbarhet inom turistnäringen. I Sverige introducerades certifieringen 2012 i ett pilotprojekt med Lödöse museum som en av 100 deltagande verksamheter.

De besöksmål som väljer att bli medlemmar i Swedish Welcome får bland annat besök av professionella, hemliga gäster, så kallade "mystery guests", som utvärderar verksamheten efter noga utarbetade kriterier och därefter återkommer med en checklista. Målet är att lyfta svensk besöksnäring till en ny nivå.

I år fick Lödöse museum för tredje gången besök av en hemlig gäst från Swedish Welcome. Också den här gången fick vi omdömet "en mycket bra upplevelse", och bland annat när det gäller städning, energianvändning, trygghet och utrustning fick vi särskilt bra betyg.

Verktyg för hållbar utveckling

Certifieringen från Swedish Welcome fungerar som ett hjälpmedel för människor som är på jakt efter besöksmål med kvalitet. Men det är också ett verktyg för oss i vårt ständigt pågående arbete med att ytterligare utveckla och förbättra vår verksamhet.

– Swedish Welcome har en helhetssyn på besöksmålet och en bredd på sina synpunkter som jag tycker är väldigt bra. Man blir lätt "hemmablind" och det är väldigt lätt att själv tycka att man är väldigt bra, men även om vi gör väldigt bra saker kan en liten detalj stjälpa hela lasset. Därför är det väldigt värdefullt att få den direkta feedback vi inte alltid får från besökare annars. Det gör att vi blir tryggare med hur kunden upplever sitt besök hos oss och det hjälper oss att ständigt bli bättre, säger Jan Johansson, verksamhetschef på Lödöse museum om samarbetet.

Är du intresserad av vilka betyg Lödöse museum fått på olika områden? Klicka på certifikatet i högerspalten så kommer du direkt till vår medlemssida på Swedish Welcomes webbplats!